Kliendid

Meie kliendiks on

  • tellija, kes soovib rajada uut elamut alates hoone mahamärkimisest krundile kuni „võtmed kätte” momendini
  • tellija, kes soovib renoveerida täielikult või teatud ulatuses olemasoleva hoone või selles asuva üksiku ruumi
  • tellija, kes soovib teha uuendusi tehno- või küttesüsteemides, rajada uue sissesõidutee või krundile uue piirdeaia