Teostatavad tööd

 • Krundi ettevalmistamine – puhastamine võsast, puude langetamine, sodi äravedu
 • Pinnase planeerimine, juurdepääsuteede ja parklate rajamine
 • Trasside ja kommunikatsioonide ehitamine krundil ja hoones
 • Vundamendi ehitus ja soojustamine
 • Seinte ehitus nii puit-karkass kui väike-plokkidest, kaasa arvatud liimitavad aeroc-plokid
 • Lagede-katuste erinevad variandid vastavalt projektile või tellija soovile
 • Kivi-, plekk-, eterniitkatused. Laastukatuste rajamine
 • Sisetööde kõik variandid ja etapid.
 • Ventilatsiooni torustike ja vastavate agregaatide paigaldamine
 • Vesi-kanalisatsioonitööd, sanitaartehnika paigaldamine
 • Plaatimistööd. Kogemus ka märgruumidele tiigipuidust põrandate rajamisel
 • Vanade palkhoonete mädanenud ja koitanud palkide vahetus ning seinte sihtimine
 • Avade saagimine ja silluste paigaldamine erinevatesse kiviseintesse
 • Põrandakütte torustike paigaldamine ja betoonivalu
 • Erinevate piirete, aedade, terrasside ehitusteenus
 • Sadevee ja kanalisatsiooni imbväljakute ehitamine
 • Vanade akende ja uste asendamine uutega, hilisem viimistlus
 • Tahkkütte katlamajade ja küttesüsteemide ehitus nii põranda- kui radiaatorkütte tarvis
 • Erinevate tänavakatete ( k.a looduslik kivi) paigaldus
 • Erinevad haljastustööd ( puude, põõsate ja hekkide istutamine, istutusalade ja muru rajamine)